Ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ»Η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ» αναφέρει τα εξής:

Από τις 8:00πμ της Τρίτης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα exoikonomisi.ypen.gr, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Μέσα σε λίγες ώρες έγιναν 1,5 εκατομμύριο προσπάθειες εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ήδη από τα πρώτα λεπτά λειτουργίας διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (IPs) επιχειρούσαν ταυτόχρονη είσοδο με πλήθος διαφορετικών κωδικών. Διερευνάται εάν πρόκειται για χρήση κακόβουλου λογισμικού.

Σε κάθε περίπτωση ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που προέκυψε επιβάρυνε την ηλεκτρονική πλατφόρμα στα όρια των δυνατοτήτων της, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο αυτό χιλιάδες ενδιαφερόμενοι ταλαιπωρήθηκαν, επιχειρώντας επί ώρα να καταχωρήσουν στοιχεία, υπό την πρόσθετη πίεση του άγχος που ενέχει κάθε διαδικασία όπου τηρείται σειρά προτεραιότητας. «Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από τους πολίτες που υπέστησαν αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, «καθώς και να δεσμευτώ ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης θα ομαλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, με έμφαση στην κατοχύρωση τόσο της ασφάλειας του συστήματος όσο και της διαφάνειας των διαδικασιών που σχετίζονται με την ένταξη στο πρόγραμμα».

Υπό τις δεδομένες συνθήκες ο Υπουργός αποφάσισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων να «παγώσει» στις 5:30μμ της Τρίτης. Τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν μέχρι εκείνη την ώρα θα παραμείνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να αξιοποιηθούν κανονικά στη συνέχεια. Διευκρινίζεται ότι ακόμα ουδείς χρήστης έχει ολοκληρώσει την υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου με την παρακάτω σειρά:

Μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου, 17.700 νοικοκυριά έχουν το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, οπότε οι διαθέσιμοι πόροι είναι υπέρ αρκετοί. Επιπρόσθετοι πόροι θα γίνουν διαθέσιμοι σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβεί την προσφορά.

Πηγή: www.e.forologia.grΕπίκαιρα

           

   
Κλήση Skype

Δυνατότητα υποβολής δήλωσης ακινησίας και από τον κάτοχο του οχήματος


 •  26/2/2018 12:17:02 μμ
 •  admin
 •  0

Σύμφωνα με τη σύνοψη διαμεσολάβησης του Συνήγορου του Πολίτη:

Δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) αρνήθηκε να κάνει αποδεκτή δήλωση ακινησίας την οποία ο κληρονόµος του οχήµατος κατέθεσε προτού υποβάλει δήλωση φόρου κληρονοµίας. Η Δ.Ο.Υ υποστήριξε ότι δεν είχε µεταβιβαστεί στον ενδιαφερόµενο η κυριότητα του οχήµατος, καθώς αυτό προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονοµίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στην αρµόδια Δ.Ο.Υ, ότι, δεδοµένης της διαζευκτικής διατύπωσης της διάταξης που ρυθµίζει την υποβολή δήλωσης ακινησίας οχήµατος, η δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί όχι µόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος, αλλά και από τον κάτοχο αυτού.

Περαιτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή τόνισε ότι η κατοχή, η φυσική δηλαδή εξουσία επί του πράγµατος, σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, αποτελεί πραγµατική κατάσταση η οποία στοιχειοθετείται από πραγµατικά περιστατικά, εναργή, δε, απόδειξη της κατοχής οχήµατος αποτελεί η κατοχή των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού (πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας).

Τελικά, µε την αριθµ. 1212/21-12-2017 εγκύκλιο οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβεβαιώθηκε ότι «οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κατοχή του οχήµατος δηλαδή έχει την φυσική εξουσία επί αυτού, ανεξάρτητα αν το ίδιο πρόσωπο έχει και την κυριότητα αυτού, µπορεί να υποβάλει δήλωση ακινησίας», και αποσυνδέθηκε ρητώς η µεταβίβαση της κυριότητας του οχήµατος στον κληρονόµο από την υποβολή της δήλωσης ακινησίας.

Πηγή: www.e-forologia.gr
Ποιοί φορολογούμενοι γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος


 •  21/2/2018 3:11:40 μμ
 •  admin
 •  0


Σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον υπέρογκων φόρων και εισφορών υπάρχουν φορολογούμενου που φέτος γλιτώνουν

Δείτε Περισσότερα

Έναρξη Υποβολής Ε’ Κύκλου Αιτήσεων ωφελουμένων ανέργων 18-24 ετών


 •  17/2/2018 12:10:25 μμ
 •  admin
 •  0


Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής Ε΄ κύκλου αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο «Δράσεις κα

Δείτε Περισσότερα

Η απώλεια των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση


 •  16/2/2018 2:16:27 μμ
 •  admin
 •  0


Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί πα

Δείτε Περισσότερα